Yan Flüt

Yan flüt, üflemeli nefesli müzik aleti olarak paralel bir şekilde ağız bölümüne doğru tutularak yanlamasına bir pozisyonda icrası gerçekleştirilen baş, gövde ile kuyruk gibi üç ana bölümden meydana gelen bir müzik aletidir. Bu çalgı aletinin gövde ile kuyruk kısımlarında ses oluşumlarının sağlandığı perde ve delik bölümleri bulunmaktadır. Standart üretimlerde yan flütler 67 cm boy özelliği ile 1,9 cm iç çap özelliğinde bir müzik aleti olup icat edildiği ilk dönemlerde abanoz ağacından üretimleri yapılmakta iken daha sonraki dönemlerde ise günümüzde altın, gümüş, bakır, nikel ve krom gibi vb. metallerden üretimleri yapılmaktadır. Yan flütlerin 30 cm boy özelliğine sahip olan küçük yapıdaki türüne ‘’Pikolo’’ denilmekte iken benzer boyut özelliğinde olan diğer bir başka türü ise ‘’Fifre’’ olarak adlandırılmaktadır. Bu enstrümanların icrası insanlar üzerinde farklı etkiler yaratırken atik ve parlak seslerinin yanı sıra tını ve ton özellikleri ile ön plana çıkmaktadırlar. Bas ve alto türleri bulunan yan flütlerin çalınımlarında tek dil, çift dil, üç dil ve kurbağa dili tekniği yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yan flütlerin ses etkileşim seviyeleri üç oktav düzeyinde olup arpejler, diatonik ezgiler, gösterişli ve kromatik pasajlar yani geçitler, kısa bölümler farklı tekniklerde olmak üzere yavaş ve hızlı tempo seçeneklerinde icra edilebilmektedirler. Tarihsel süreçte yan flüt Çin’de milattan önce 900 yılında kullanılmış Avrupa’da ise 12. yy’da bandolarda kullanımlarda yerini almıştır. İlerleyen süreçlerde yine 16. ve 17. yy süre zarfında oda müziğinde kullanılarak 1800’lü senelerde dört tuşlu flüt olarak başlamış ve sekiz tuşlu yan flüte dönüştürülmüş 1832 yılına gelindiğinde Alman olan Tehobald Boehm tarafından geliştirilerek günümüzdeki şeklini alması sağlanmıştır. Yan flüt icrasında Altın Flütlü Adam şeklinde anılan Sir James Galway Dünya’da ön plan çıkmakta iken bu konuda Türkiye’de Sihirli Flüt şeklinde anılan Türk virtüöz Şefika Kutluer ön plana çıkmaktadır.

Yan Flüt Fiyatı 

Yan flüt fiyatı, ham madde seçenekleri arasında yer alan altın, bakır, gümüş, nikel, krom ve ahşap gibi vb. malzemelere, el işçilikleri, üretim standartları ve markaların model üretimlerine göre değişmekte olup altın ve gümüş olan yan flütler fiyat olarak daha üst seviyelerdedir. Kullanım amacınıza uygun olan yan flütleri güvenilir olan yerlerden garanti olanakları doğrultusunda uygun fiyat ve performans seçenekleri ile farklı marka ve modellerde olmak üzere temin edebilirsiniz.