Ney

Ney, içi boş haldeki bir kamıştan imal edilen üst bölümünde altı arka bölümünde ise bir adet delik bulunan üflemeli nefesli müzik aletleri arasında yer alan bir enstrümandır. Üflemeli müzik aleti grubunda yer alan neyler yapı ve teknik özellikleri bakımından; manda boynuzu, şimşir, fildişi veya abanozdan üretimleri yapılarak neyin üst bölümüne takılarak gür ve temiz bir ses özelliği sağlayan ‘’Başpare’’ donanımı ile farklı metallerden üretilen neyin hassas bölgeleri olarak alt ve üst kısımlarına yerleştirilen üst bölümde hasarları alt bölümde ise çatlamaları önleyen ‘’Parazvane’’ donanımı ve sulak alanlar ve sıcak iklimlerde yetiştirilerek neyin ham maddesini oluşturan ‘’Kamış’’ donanımlarından oluşmaktadır. Dünya genelinde tasavvuf müziğinin sembolü haline gelen ney Türk sazı olarak da nitelendirilmekte olup bu müzik aleti için çalmak yerine üfleme tabiri kullanılarak YÜCE ALLAH’ın yaratılış sırasında ruhu üflemesine atıf yapılarak neyin icrası sırasında ağızdan ‘’Hû’’ sesi çıkarılmaktadır. İşte buradaki üretilen ’’Hû’’ sesi ise; ‘’O’’ yani YÜCE ALLAH olarak belirtilmektedir.  
Ney müzik aletinin icrasını yapan kişi ‘’Neyzen’’ olarak adlandırılmakta iken, neyin bir oktav değerinde inceltilerek tiz yapılmasına ‘’Nısfiye’’ ve yarım ses değerinde akort yapılmasına ise ‘’Ma’beyn’’ denilmektedir. Neyler kullanıcısına farklı ve geniş yelpazede icra imkanı vermektedir. Tarihsel süreçte bu müzik aletinin Sümerler tarafından dini törenlerde kullanıldığı aktarılmaktadır. Türkçe adlandırmada ‘’Ney’’ olarak yer alan bu sözcük farklı adlandırmalarda ise ‘’nye, nai, karghy, nay ve tuiduk’’ gibi vb. adlandırmalar ile belirtilmektedir. Kaşgarlı Mahmut Divân-ı Lügati’t Türk adlı eserinde Türk kültüründen bahsederken bu çalgı aletinin acıların ve özlümlerin anlatıldığı sagularda kullanıldığını nakletmektedir. Arap toplumu içerisinde bu grupta genelleme adı ile ‘’Mizmar’’ denilmekte iken Romanya’da ise ‘’Nayu’’ biçiminde adlandırılmaktadır. Ney müzik aletinin geçmişten günümüze icrası noktasında; Kutb-ün Nayi Osman Dede, Şeyh Mustafa Nakşi Dede, Kutb-ün Nayi Niyazı Sayın, Yavuz Ballıoğlu, Mehmet Said Dede, Fikret Bertuğ ve Halil Can gibi daha birçok isim bulunmaktadır.

Ney Fiyatı

Ney fiyatı, üretildikleri ham madde seçenekleri arasında yer alan metal, cam, ahşap ve plastik gibi malzemelere ve el işçiliklerine göre değişmekte olup yaygın olarak ahşap neyler ön plana çıkmaktadır. Kullanım alanlarınıza uygun olan ney müzik aletlerini farklı marka ve modellerin uygun fiyat ve performans seçeneklerini değerlendirerek bu alanda garanti olanakları sunan güvenilir yerlerden teminlerini gerçekleştirerek neyin icrası sırasında vermiş olduğu huzuru ve farklı duyguları hissederek yaşayabilirsiniz.