Mey

Mey, gövde ve ağızlık bölümünden meydana gelen bu nefesli üflemeli müzik aleti ses çıkarma olayını ağızlık bölümünde bulunan yassı bir şekilde olan kamıştan aracılığı ile gerçekleştirmekte olup erik, kayısı, gürgen ve ceviz gibi ağaçlardan imal edilmektedirler. Meylerde delik bölümlerinin yarım bir seviyede açılması ile üfleme teknikleri ile orantılı olarak dudakların yardımı ile kromatik özelliğe sahip sesler elde edilmekte olup meyin kamışının üzerinde bulunan kıskaç sayesinde akordu sağlanabilmekte ses düzeyleri ince ve kalın olarak neredeyse bir perdelik değişim ile beraber farklı müzik aletleri ile uyumlu olarak kullanılabilmektedirler. Hafif ses özelliğinde olan mey müzik aletinde üst yedi arka bir olmak üzere genelde 8 adet delik bulunmakta olup genellikle oda toplantılarında ve kapalı mekanlarda icra edilmektedirler. Meyler yapı ve teknik özellikleri bakımından ana mey, orta mey ve cura mey biçiminde sınıflandırılmakta olup nota yazılım düzeni ‘’fa’’ iken Türk müziğinde ise ‘’sol’’ nota anahtarı düzenindedir. Meylerin kullanılmadıkları süre zarfında kamış uç kısımlarına ağızlık aparatları takılarak esnemelerin önüne geçilebilir.
Tarihsel süreç içerisinde meyler Orta Asya, Mezopotamya ve Güney Kafkasya’da yaygın bir şekilde kullanılmakta iken 9 ile 10 ses perdesi özelliğine sahip türleri Azerbaycan ve Türkistan’da kullanılmaktadır. Mey müzik aletlerinin kullanımlarına dair Mısır’da Helenistik dönem içerisinde bulgulara rastlanmakta ve kamışlı boru nitelemeleri ile ’’Mait’’ denilmektedir. Mey müzik aleti Dünya’da farklı adlandırmalara sahip olarak;
•    Türkiye’de ‘’Mey’’ şeklinde,
•    Azerbeycan, Özbekistan ve İran’da ‘’Balaban’’ şeklinde, 
•    Dağıstan’da ‘’Yastı Balaban’’ şeklinde, 
•    Kırgızistan’da ‘’Kamış Sirnay’’ şeklinde,
•    Gürcistan’da ‘’Duduki’’ şeklinde, 
•    Kore’de ‘’Hyanpiri’’ şeklinde, 
•    Çin’de ‘’Guanzi’’ şeklinde, 
•    Ermenistan’da ‘’Duduk’’ şeklinde ve
•    Japonya’da ‘’Hichiriki’’ şeklinde olarak farklı nitelemeler ile isimlendirilmektedirler.
Üflemeli nefesli çalgı aletleri arasında yer alan mey müzik aletinin Dünya genelinde olmak üzere Türkiye’de icralarda Erkan Oğur, Ertan Tekin ve Emre Sınanmış ön plana çıkarken Azerbaycan’da icralarda Alihan Samedov ve Ermenistan’da icralarda Djivan Gasparian ön plana çıkmaktadırlar.

Mey Fiyatı

Mey fiyatı, yapımında kullanılan ahşap malzemelerin ham madde özelliklerine, el işçiliklerine ve dayanıklılığına göre değişmekte olup kullanım alanlarınıza uygun olan meylere farklı marka ve model seçenekleri doğrultusunda uygun fiyat ve performans aralıkları ile garanti imkanı sağlayan güvenilir yerlerden temin ederek müzikal anlamda farklı deneyimler yaşayabilirsiniz.