Darbuka

Darbuka, silindir yapıda olan gövdenin orta kısmının boğumlu bir yapıda olduğu dış gövde bölümü demir, alüminyum, bakır gibi metallerin yanı sıra ahşap, cam, sırsız toprak ve porselen gibi vb. malzemelerden imal edilen deri bölümleri ise doğal veya suni deri tercihine göre değişen gerdirme işlemi ile beraber bir müzik aleti işlevini kazanan vurmalı çalgılar sınıfında yer alan dümbelek türü olarak da adlandırılan müzik aletidir. Darbuka müzik aletlerinde deri donanımları farklı ham madde özelliğindeki darbukalarının üst kısmına yani çember veya kasnak olarak adlandırılan bölüme gerdirilip vidalar aracılığı ile tutturulup sabitlendiğinde tını ve ton özellikleri oluşturulmuş olmaktadır. Bu müzik aleti farklı yöre ve kültürler bazında işleme ve süslemeler ile üretilmekte iken farklı isimlendirilmeler alarak bölge bazında farklı şekillerde nitelendirilmekte olup darbukalar; debulak, dönbek, dümbek, tömbek, deplek ve dümbelek gibi vb. biçimlerde adlandırılmaktadırlar. 
Darbuka tarihsel süreçte kullanım alanı olarak Dünya’da farklı coğrafyalarda olmak üzere; Orta Asya, Anadolu, Güney Asya, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Mezopotamya, Kuzey Afrika ve Balkanlar gibi birçok bölgede kullanılmıştır. Darbuka çalgı aleti Türk Sanat ve Türk Halk müziğinde yaygın olarak tempo tutmak için kullanılmak da olup Anadolu’da yani Ülkemizde daha çok kadınlarımız aracılığı ile kadın matineleri, kına geceleri, ev toplantıları ve düğünlerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Darbukalar farklı müzik türlerinde ve aletlerinde sağladıkları uyumun yanı sıra tek başlarına olan kullanımlarında da özellikle solo ve koro performanslarda da harikalar yaratmaktadırlar. Bu müzik aletinin icrası noktasında Dünya’da ve Türkiye’de; Burhan Öçal, Hamdi Akatay, Hüseyin İleri, Mısırlı Ahmet mahlası ile Ahmet Yıldırım ve Balık Ayhan mahlası ile Ayhan Küçükboyacı gibi isimler ön plana çıkmaktadır.

Darbuka Fiyatı

Darbuka fiyatı, gövdelerinin ham maddelerinden olan metal, ahşap, cam, alüminyum, porselen gibi özelliklerine, deri yapılarına, el işçiliği ve kalite standartlarına göre değişmekte olup bu üretildikleri ham maddeler tını ve ton özelliklerini doğrudan etkilemektedirler. Kullanım alan ve amaçlarınıza uygun olan darbuka türlerine farklı marka ve modeller aracılığı ile uygun fiyat ve performans seçenekleri doğrultusunda ulaşarak güvenilir olan yerlerden garanti olanakları ile temin edebilirsiniz.