Bendir | Def


Bendir
veya diğer bir adıyla def, vurmalı bir çalgı aleti olarak ahşap bir kasnak üzerine doğal deri, suni deri veya plastik madde gerdirilmesi ile kasnak altında kalan bölüme ise ip veya kiriş çekilmesi sonucu elde edilen bir müzik aletidir. Bendirler de rezonans olayı iç taraflarına gerdirilen ip sayesinde sağlanmakta ve geniş yelpazede farklı ton ve tınılar elde edilmekte iken standart çap özellikleri 52 cm çapında olup farklı yapı da olanları da mevcuttur. Bu çalgı aletlerinin zilli ve zilsiz seçenekleri bulunmakta ve bendirlerden daha büyük olmak üzere kasnak donanımlarında zil olmayan türüne ‘’Mahzar’’ denilmektedir. Bu müzik aletleri nakkare, kudüm ve zilsiz büyük def ile beraber icralarda yaygın bir biçimde kullanmakta halka donanımına sahip bendirlerin alt kısmındaki teller titreşerek icralarda seslerin zikirler ile uyumlu olarak birleşmelerini gerçekleştirmektedirler. Bendirlerin deri bölümleri eğer kullanımlarından önce ısıtılırlar ise farklı ve güzel ses performansları gerçekleştirilebilir.
Defler Klasik Türk Müziğinde ve Mevlevi Türk Tasavvuf Müziğinde yaygın olarak kullanılmakta ‘’Daire ve Def’’ biçiminde isimlendirilmekte iken Mağrip ülkeleri olarak bilinen Fas ve Cezayir gibi ülkelerde de ‘’Bendir’’ olarak adlandırılmaktadırlar. Orta Çağ Avrupası döneminde 12. yüzyıl içerisinde Fransa’da bu çalgı aletleri ‘’Tymbre ve Timbre’’ isimleri ile kullanılmıştır. Bendirin icrasını yapan kullanıcıya ‘’Bendirzen’’ denilmekte olup bunun yanı sıra tempo ve ritim tutmada önemli olan bendirlerin icrası noktasında ‘’Serhânende, Sâzende ve Hânende’’ gibi vb. isimler ile de adlandırılmaktadırlar. Bendir çalgı aletleri sekizlik ölçütünde olmak üzere ‘’Darb-ı Nutuk’’ vurma ölçütüyle icra edilirken gerçekleştiren zikir esnasında ‘’Hû ve Hây’’ sözcüklerinin söylendiği zaman dilimlerinde bendirlere vurulmaktadır. Bendirler ile ilgili olarak Türk ve Arap müzik kültüründe yalnızca bendir icrası gerçekleştirilen birçok müzik ve beste türü yer almaktadır.

Bendir Fiyatı


Bendir fiyatı
, ham madde özellikleri doğrultusunda doğal veya suni deri yapısına, el işçiliği ve kalite standartlara göre değişmekte olup doğal deri formunda olanlar daha güzel ton ve tınılar sağlarken fiyatları da diğer türlerine göre yüksek olmaktadır. Kullanım alanınıza uygun olan bendirleri uygun fiyat ve performans seçenekleri sunan farklı markaların modellerini inceleyerek güvenilir olan yerler aracılığı ile garanti olanakları doğrultusunda temin edebilirsiniz.
 

1